VÄLJ PERGOLA

Pergola är ett modernt terrasstak som skyddar mot solstrålning, regn och vind. Att välja rätt pergola beror på många faktorer. För att hjälpa dig att välja den bästa strukturen har vi utarbetat en guide om vad du ska vara uppmärksam på när du köper för att njuta av resten på terrassen, oavsett väder.

Terrassen är en plats som är full av liv under vår- och sommarsäsongen. Korrekt utformad kommer det att göra familjemöten, möten med vänner eller vila med din favoritbok bekväm och trevlig. När du väljer ett tak bör du ta hänsyn till flera viktiga frågor som påverkar hushållets medlemmars och gästers slutliga tillfredsställelse med sin vistelse utomhus.

Bestäm terrassens storlek

I början måste vi definiera dimensioner på vår terrass för att välja takets storlek. Vi måste också vara uppmärksamma på andelen, formen och eventuella ojämnheter i underlaget.

Sol exponering

En annan fråga som vi måste ställa oss är orienteringen på vår terrass i förhållande till ljuset. Vi måste bestämma hur solen rör sig och vid vilka tider på dagen terrassen är mest solig och vid vilka tider den är i skuggan. Södra sidan har det starkaste solljuset, vilket rekommenderas tidigt på våren, men på sommaren kan det avskräcka människor utifrån på terrassen. En sådan terrass kräver ett bredare tak för att skugga hela dagen. Emellertid kommer de östra och västra sidorna att behöva utrusta vår pergola med en främre barriär och en tillräckligt stor täckprojektion.

Med hänsyn till terrassens arrangemang

När du planerar vår pergola ska du alltid ta hänsyn till placeringen av bordet och stolarna, placeringen av altandörrar, fönster eller kommunikationsvägar för att dra full nytta av terrassen.

Montering

Då måste vi bestämma vilken typ av installation av vår nya pergola. Beslutet påverkas av alla hinder, t.ex. antenner, utskjutande element, rännor etc., som kan göra det svårt att installera vårt nya terrasstak.

Individuella behov

En annan viktig fråga är vilka förväntningar som finns på pergolan. Vi måste svara på frågan om hur vi ska använda terrassen och vid vilka tider och årstider. Om du planerar att använda terrassen oftast på kvällarna är det värt att utrusta vår pergola med belysning och uppvärmning, vilket garanterar en behaglighet även på senhösten.

Vindklass, dränering av vatten

Ett viktigt kriterium när du väljer en pergola är terrängförhållandena på terrassen och omgivningen. Riktningen för dränering av regnvatten bör beaktas, liksom placeringen av de främre stöden, fundamenten eller förankringsmetoden.

Vindmotstånd är en annan viktig parameter som vi bör överväga. Vindklassen kommer att informera oss om takets styrka.

Färger

Det sista beslutet är att bestämma färgerna på vår pergola, med hänsyn till byggnadens arkitektoniska stil, fasadens färger och våra preferenser.

Kontakta oss för mer information om våra markiser eller pergolas i Göteborg!